นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก้าวย่าง ทางเดิน ลืมเลือนคืนวัน ดั้นด้นไป: บันทึกก่อนลืม - แชร์หมุนติ้ว

Ico48

ขอบคุณมากครับ ServiceMan  ที่มาเติมรายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้ตอบเป็นศูนย์นี่ถ้าให้เข้าใจตรงประเด็นก็คือ มีผู้แสดงความเห็นท้ายบันทึก แม้จะมีผู้แสดงความเห็นท้ายบันทึกนั้นๆ แต่ระบบจะแสดงเพียงเลขศูนย์ให้เท่านั้น

ส่วนเมล์นี่ไม่ได้สังเกตครับ รู้สึกว่าหายๆ ไปเช่นกัน

ขอบคุณอีกครั้งครับ

เราเอง