นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ระบบงานและคุณภาพชีวิต (1)

Ico48

เข้าใจในความคิดเห็นของอาจารย์ค่ะ และเมื่อก่อนก็เคยเห็นด้วยกับการประเมิน 360 องศา แต่ ณ บัด Now (แอบวัยรุ่น) ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไรแล้ว บ้างคน ก้อเห็นเราไกล ๆ ยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปทำอะไร หรือ ต้องทำอะไร ก็อาจจะใส่เครื่องหมาย ? หรือหนักไปกว่านั้นก็ใส่เครื่องหมายลบ อ้าวเวลานี้คุณต้องอยู่ที่โต๊ะทำงานซิ หรืออื่นๆ อีกมากมายหรือที่หนักไปกว่านั้น เพราะแอบไม่ชอบหน้ากัน (ฮาๆๆ ขำไม่ออก)

และคนส่วนใหญ่ อาจารย์ว่าจะมีซักกี่คนที่มีความคิดเชิงบวก ??? ตลอดเวลา

คนบ้างคนเกือบจะร้องไห้เพราะเห็นผลการประเมินจากคนรอบข้างว่าไม่ดี ว่าแย่ บ้างทีการติติงที่มากเกินไป ก็อาจไม่ได้เป็นการติเพื่อก่อก็ได้

นุ้ยยังรักภาควิชานี้อยู่ ยังอยากให้การติที่ได้จากคนรอบข้าง เปลี่ยนเป็นการแนะนำ พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน

บ้านตะวันออก น่าจะเดินไปข้างหน้าได้ดีกว่านี้

คุณนุ้ย