นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มีชีวิตอยู่ในท่ามกลางความแตกต่าง

Ico48

ได้เห้นข่าวแล้ว

 

ไม่อาจบอกกล่าวออกมาเป็นคำพูด

 

มันจุกอก ติดในคอ ค้างที่หัวใจ

 

รอแค่ชะตากรรมจะนำพาเราสู่.....จุดสุดท้ายของชีวิต ที่ทำมาอย่างดีที่สุดแล้ว

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"