นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มีชีวิตอยู่ในท่ามกลางความแตกต่าง

Ico48

ผมคงไม่สามารถแสดงความเห็นในเรื่องสวัสดิการคนโสด ไม่โสด เนื่องจากไม่รู้ข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับ (ไม่อยู่ในแวดวงนี้มานานแล้ว) แต่เมื่อ เกือบ 30 ปีที่แล้ว ก็มีเรื่องที่พักครอบครัวและคนโสดเช่นกัน คนโสดอาวุโสที่มีแนวโน้มไม่แต่งงานก็ได้รับที่พักแบบครอบครัวไปครั้งหนึ่ง