นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มีชีวิตอยู่ในท่ามกลางความแตกต่าง

Ico48
นิรนาม [IP: 110.164.187.236]
04 เมษายน 2555 16:11
#76374

กิจการหลายอย่างใช้วิธี กวนน้ำให้ขุ่นเข้าไว้

ความแตกต่าง อาจเป็นแค่โอกาส

ความแตกแยก อาจเป็นแค่ปลายเหตุ

ต้นเหตุจริง อาจจะมาจากหลาย ๆ กิจการข้างต้นรวมกัน