นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขียนในสิ่งที่ทำแล้วทำตามในสิ่งที่เขียน

Ico48

"เดือน มกราคมสอง ห้า ห้าห้า ที่่ผ่านมาเป็นเทศกาลของการตรวจติดตามภายในตามมาตราฐาน ISO 9001 ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์"

ได้ข่าวว่า เดือน มีนาคม สอง ห้า ห้า ห้า ไม่ใช่ มกราคมสอง ห้า ห้าห้า นะ คุณลุง เฮ้ย เจ้าคุณปู่ ...ไม่เป็นไร หลาน DaDa ให้อภัยคน สว. หลงหลง ลืมลืม กันได้ เป็นเรื่องธรรมด๊า ธรรมดา.........อิอิอิ...