นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เกี่ยวกับ กบข. สิทธิของสมาชิก

Ico48
  • ถ้าจะยกเลิกผู้รับประโยชน์ลองสอบถาม  member@gpf.or.th ค่ะ
  • ยังไม่ได้ข่าวเรื่องการลาออกได้ของสมาชิกเลยค่ะ