นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดีใจจังที่ได้มาอยู่กับเธอ

Ico48

ดีใจจังเช่นกัน ที่หน่วยงานของAnni สร้างให้เราแข็งแกร่งขึ้นตั้งเยอะ