นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดีใจจังที่ได้มาอยู่กับเธอ

Ico48

ดีใจค่ะที่เป็นที่ฝึกให้ใครหลายๆ คน เข้มแข็งขึ้น

ที่มีความดุเดือด คนออกกันไปหลายคน ใครมาก็อยู่ได้ไม่นานนั้น เป็นเพียงมุมมองของคนภายนอก แต่ คุณ ณ พุนพินก็เหมือนกับ Anni ที่เพิ่งมาใหม่ อีกเดี๋ยวก็จะไม่อยากไปไหน และที่สำคัญอย่าลืมแวะเวียนมาที่สำนักงานภาควิชาฯ บ่อยๆ