นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมคำนวณช่วงเวลาใน Excel

Ico48

สมมติว่าพัก 10:30-10:45, 12:00-13:15, 14:15-14:25 เราก็สามารถสั่งต่อเป็นพรืดในเซลล์เดียวอย่างนี้

8-1030, 1045-12, 1315-1415, 1425-1830

เวลาอ่านคือ ให้คิดช่วง 8:00 ถึง 10:30 + ช่วง 10:45-12:00 + ช่วง 13:15-14:15 + ช่วง 14:25-18:30 น

หลักการคือ "จากเวลา-ถึงเวลา" ให้หมายถึงช่วงที่เราจะนับ ช่วงไหนพัก ก็ไม่ต้องไปยุ่งครับ