นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความคิดฉัน ความคิดเธอ เป็นความคิดเรา

Ico48

ต้อง "เข้าใจ" และยอมรับซึ่งกันและกัน อย่าคิดว่า ความคิดเห็นของตนเองถูกต้องเสมอ