นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 9 วิธีบริหารมนุษย์งาน Gen Y

Ico48
ดลยา [IP: 171.7.210.69]
31 พฤษภาคม 2555 21:25
#77582

อ.อุไรวรรณ อยู่ชา บรรยายหลักสูตร การบริหาร Gen Y ได้ดีมาก ๆ ค่ะ ไปเข้าอบรมมาแล้วค่ะ

อาจารย์นำเสนอเป้าหลอมของคนแต่ละยุค ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาช่องว่าง จูงให้เข้าใจ Gen Y

และ เปิดใจ เข้าใจ "ใกล้" กันให้มากขึ้น เพื่อปรับตัวให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดย

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้เทคนิคไปดูแล Gen Y มาแล้วค่ะ อ.อุไรวรรณ เก่งมาก ๆๆๆๆ

ถ่ายทอดได้ตรงประเด็น ชัดเจน ได้ประโยชน์ครบ และสนุกมาก ๆ ดังนั้น อย่ากังวลกับ

Gen Y เลยนะคะ ขอเพียง "เปิดใจ เข้าใจ" กันให้มากขึ้นค่ะ