นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ทางนี้ค่ะ.....ความสุขในที่ทำงานอยู่ที่ไหน?

Ico48

จะรออ่านค่ะ ของทั้งคู่เลยนะคะ

ทั้ง ใยไหมใยมะพร้าว และของหนูแพร ค่ะ

ลองถามคนอื่นมาเขียนก็ได้นี่คะ ... สุขหรือทุกข์ก็เขียนได้

แลกเปลี่ยนกันดูที..