นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การบริการเครื่องพิมพ์ on-Line ที่คณะทรัพย์ฯ

Ico48

การบริการเครื่องพิมพ์ on-Line เครื่องนี้ สะดวกต่อการใช้บริการ การ scan เอกสาร ทำได้รวดเร็ว ทันที และทันใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ scan เอกสารจำนวนมาก ๆ และหลากหลาย