นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โคริงกะ : จัดดอกไม้จัดใจ

Ico48

เราคุ้นชินกับ ต้องเป็นอย่างนั้น ต้องเป็นอย่างนี้ โดยลืมทำความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติของสิ่งนั้นสิ่งนี้

ต้นไม้ ดอกไม้ จะหงิกจะงอก็เป็นธรรมชาติ (ที่ประกอบเข้าเป็น) ของดอกไม้ ต้นไม้นั้นๆ

ดอกไม้ ต้นไม้ ก็ไม่ต่างจากจากเรา เข้าใจดอกไม้ ต้นไม้ ก็เท่ากับเข้าใจตนเอง

เราเอง