นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การทำวิจัย 1. เริ่มต้นค้นหา re+search

Ico48

อาจารย์ขาการทำวิจัย ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆ อ่านอย่างรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องที่เรากำลังทำ ทำให้เรามีความต้องการทีจะทำให้สำเร็จ แต่ทำไม ไม่รู้อาจารย์ พอหยุดไปสัก "อาทิตย์" "2 อาทิตย์" ไปเที่ยวเพื่อปรดปล่อยความเครียด อย่างสนุกเต็มที่ พอกลับมาทำอีกครั้งก็รู้สึก ไม่อยากจะทำแล้ว ไปเที่ยวดีกว่า ไม่เครียดด้วย คนที่ทำวิจัยอย่างจริงๆ จังๆ ก็น่าสงสาร น่ายกย่อง เค้าเป็นคนทุ่มเท ทั้งกาย ทั้งใจ เสียสะลทั้งความสุขส่วนตัว เพื่อทำวิจัยให้กับส่วนรวม สำเร็จนะคะอาจารย์ พอสายฝนมาอยู่ตรงนี้รู้เลยว่า คนที่จะมาทำวิจัย ถ้าไม่ใจรัก หรือทุ่มเทจริงๆ ก็จะไม่สำเร็จ