นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ใช้ mailmerge ในการสร้าง(รูปแบบ)ข้อสอบแบบปรนัย

Ico48
Lonely Planet (Recent Activities)
02 January 2008 21:32
#8004

เพิ่งเข้ามาอ่านค่ะ ....จะนำไปใช้เลยนะคะ ปกติทำแค่ส่งจดหมายเวียน ...ขอบคุณค่ะสำหรับคำแนะนำดี ๆ..สวัสดีปีใหม่ค่ะ