นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 J20.jpg

Ico48

แก้ได้แล้ว ไปที่ ไฟล์ ต่อ ด้วย จัดการ

สามารถแก้คำผิดได้ทันที ไม่ต้องตกใจชื่อไฟล์ ที่ไม่ปรากฎให้เห็นกดตกลงมันจะ ไฟล์รูปภาพเดิมให้

เนื้อหาเต็ม: J20.jpg