นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สงสารตัวเอง T_T

Ico48

พี่ไม่เห็นเครียดเลย ;) 

ยังทำ SAR ไม่เสร็จ;(((

เนื้อหาเต็ม: สงสารตัวเอง T_T