นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปตอง

Ico48

ความกลัวนี่เริ่มจากตัวเราเอง ถ้ารู้สึกกลัวอะไรก็ให้นึกถึงเรื่องอื่น อย่าย้ำคิดย้ำนึกอยู่กับเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกกลัว ยิ่งคิดยิ่งนึกก็ยิ่งจินตนาการไปไกล

เมื่อเราไม่นึกไม่คิดถึงสิ่งนั้น ก็เท่ากับว่าเราได้ตัดช่องทางการสื่อสารไปแล้ว

การมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด มีสติ ตั้งสติมั่น

เราเอง

 

เนื้อหาเต็ม: เปตอง