นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รถไฟฟ้า:รถสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา

Ico48
  • ต้องบอกคำว่าเสียใจมากถึงมากที่สุดค่ะน้องP
  • กองกิจฯไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องรถสวัสดิการของนักศึกษา
  • พี่ก็อดนั่งเหมือนน้อง...
  • ได้แต่เฝ้ามองของมาหวิทยาลัยอื่น ๆค่ะ