นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48
สายฝน (Recent Activities)
25 November 2012 16:15
#82161

Hi..Hello..Pee-matta Ka

price $ 7 About 220 B 120g (Placenta Cream with collagen, grape seed, vitamin E and rose hip oil 24 Hours Time Release)

tum...55555

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน