นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สนามบินดอนเมืองยังมั่ว ๆ ต้องตื่นตัวติดตาม

Ico48

ดีใจค่ะที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ วันที่ 2 ธค.นี้ สายฝนก็จะเดินทางจากออสเตรเลีย ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ แล้วสายฝนกลับหาดใหญ่แค่คนเดียว เพื่อนๆ เค้ากลับนครศรีธรรมราชต่างคนต่างกลับ ก็จะเดินทางจากสุวรรณภูมิ ไป ดอนเมือง เพื่อกลับหาดใหญ่ ด้วยสายการบินนกแอร์ แล้วแต่ละห้องเราต้องดูอะไรถึงจะรู้ว่าเป็นห้องของเราค่ะ