นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันไหว้ขนมบัวลอย

Ico48
อำนวย สกุลทอง [IP: 223.204.54.234]
10 ธันวาคม 2555 08:41
#82425

21 ธันวา 12 ตามปฎิทินเครือข่ายผมเป็นวันไหว้บัวลอย ตรงกับวันสิ้นโลกของปฏิทันชาวมายา หาเวลาอยู่บ้าน ทำบัวลอย

เนื้อหาเต็ม: วันไหว้ขนมบัวลอย