นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 12 วิธีแก้เซ็ง

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
25 December 2012 08:00
#82760

วิธีที่ง่ายที่สุด ลงทุนน้อยที่สุดก็น่าจะเป็น

การทำใจไม่ให้เซ็งครับ

*-^

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: 12 วิธีแก้เซ็ง