นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รถไฟฟ้า:รถสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา

Ico48
  • ถ้ามีรถไฟฟ้าใช้ในม.อ.ของเราได้ก็น่าจะดีนะคะ
  • อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาของ นศ.ที่พักในหอของม.อ. เอารถจักรยานยนต์มาใช้ ก็ได้นะคะ