นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รถไฟฟ้า:รถสวัสดิการสำหรับนิสิตนักศึกษา

Ico48
  • ใช่แล้วค่ะน้องP
  • หากเรามีรถไฟฟ้าใช้บริการนักศึกษาและบุคลากรในม.อ. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายห้ามนักศึกษาใช้จจย. และบุคลากรสามารถเดินทางในม.อได้สะดวกไม่ต้องใช้รถ เช่นไปประชุม ไปโรงพยาบาล
  • เรามาช่วยกันเสนอความคิดเห็นให้มีรถสวัสดิการเร็ว ๆนะจ๊ะ