นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประดู่แดง(1)ประกายแสงที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48

สวยมากค่ะ ออกดอกปีละครั้งก็ประทับใจทุกครั้ง