นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 กิจกรรมนักศึกษากับทรานสคริปกิจกรรม

Ico48

การทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนเป็นสิ่งที่ดีนะคะ แต่ทั้งนี้นศ.เองก็ควรจะแยกเวลาให้เป็นว่าเวลาไหนเรียน เวลาไหนเราทำกิจกรรม (ตอนเรียนก็เคยทำกิจกรรมนะคะ) มันอยู่ที่ตัวเราเองว่าเราจะจัดสรรเวลายังไงเพื่อตัวเราเองค่ะ