นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พลังชีวิต...แง่งามของดอกไม้

Ico48
Monly (Recent Activities)
21 Febuary 2013 21:24
#84423

ดอกไม้มีความงามในตัวของมันเอง ดังเช่นบุคคลก็มีความงามที่แตกต่างกันไป หากได้มีการขัดเกลาและนำมาปฏิบัติดังเช่นดอกไม้งาม