นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พลังชีวิต...แง่งามของดอกไม้

Ico48

ดอกไม้มีความงามในตัวของมันเอง คนก็เช่นกัน มีความงามในตัวเอง หากได้นำมาปฏิบัติดังเช่นดอกไม้งาม ....

ขออนุญาตก๊อปปี้มอลลี่แค่นี้นะครับ แถมดัดแปลงเล็กน้อย ... อิ .. อิ ..