นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์สมาชิก share.psuที่ทะเลบัน สตูล

Ico48

เป็นบันทึกที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จริงๆ ค่ะ ยังติดใจตอนพี่สะลึมสะลือตื่นมาให้เล่นเกมส์บอกรักอยู่เลย 55 น่ารักมาก