นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR ทะเลบัน : เมื่อเป็นสาวทำนาดำ (โกงกาง)

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
04 March 2013 11:13
#84792

กะเหรี่ยงหรือมอญครับพี่มอนลี่ น่าจะกะเหรี่ยงมากกว่า มาจากเหนือน่ะ

เราเอง