นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR ทะเลบัน : เมื่อเป็นสาวทำนาดำ (โกงกาง)

Ico48

ได้เปิดอ่าน share ของน้องมอนลี่แล้ว รู้สึกซาบซึ้งมากค่ะ แสดงถึงการทำเพื่อคณะทรัพยฯ ของเรา และประเทศชาติ