นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มันตีลังกาแว้ว!!

Ico48

เป็นวิธีกลับหัวคิด...มึนเลยครับ ^_^

เนื้อหาเต็ม: มันตีลังกาแว้ว!!