นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สลามปัตตานียามเช้า

Ico48

ปัตตานีน่าอยู่ครับ สังคมเมืองยังเป็นมิตรต่อกัน ทุกคนรู้จักกันหมด โดยไม่ได้แบ่งแยกศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา

เนื้อหาเต็ม: สลามปัตตานียามเช้า