นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สลามปัตตานียามเช้า

Ico48

วิถีชีวิตเราก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

และที่สำคัญ คือ เรารักกัน

เนื้อหาเต็ม: สลามปัตตานียามเช้า