นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สลามปัตตานียามเช้า

Ico48

ถ้าถามผม ผมก็กลัวทุกจังหวัดนั้นละครับ

ถ้าถามปัตตานีน่ากลัวไหม กลัวแต่กล้าไป

ถ้าถามยะลาน่ากลัวไหม กลัวแต่ไม่กล้าไป

ถ้าถามนราธิวาสน่ากลัวไหม กลัวแต่ไม่กล้าไป

เพราะไม่ชินสถานที่ครับ ก็เลยกลัว ลองมาบ่อยๆจะชินจนไม่กลัว ขนาด กทม.เองผมยังกลัว กลัวโดนเด็กช่างตีหัวตาย

เนื้อหาเต็ม: สลามปัตตานียามเช้า