นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สลามปัตตานียามเช้า

Ico48

เป็นธรรมดาครับ

เมื่อเราได้ยินเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ กันทุกวัน

เกิดเหตุการณ์อย่างโน้น อย่างนี้ใน ๓ จังหวัด มันย่อมส่งผลต่อความคิดความรู้สึก

ก็อย่างเช่นคุณรบพิเศษพูดนั้นแหละครับ ความเคยชินมันเหมือนมีอิทธิพลต่อพวกเรา

ที่ทำให้พวกเราสามารถใช้้ชีวิตได้อย่างปกติ

(แต่ถ้าไม่เกิดอะไรขึ้น มันคงเป็นสิ่งที่แปลกสำหรับพวกเรา อิอิ)....

เนื้อหาเต็ม: สลามปัตตานียามเช้า