นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สลามปัตตานียามเช้า

Ico48

แต่ก็ยังหล่อไม่เท่าท่านเลย

สาวตรึม ทุกเวลา มิเว้นวันหยุดราชการครับ

เนื้อหาเต็ม: สลามปัตตานียามเช้า