นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติดตตั้งโปรแกรม DCMS ใหม่

Ico48

แนะนำ อยากให้มีไว้เหมือนเดิม มันดีมากจริงๆขอบอก เร็วดี ตรงประเด็น ชัดเจนในวิทยาเขตปัตตานี