นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติดตตั้งโปรแกรม DCMS ใหม่

Ico48

ปัญหาคือมันเป็นโปรแกรมเก่าตั้งปี 2003

ดังนั้นการลงใหม่จึงมีปัญหามาก

1. ใช้ได้กับ MSSQL 2000 หรือ MSDE เท่านั้น เคยติดตตั้งบน MSSQL 2003 ปรากฏว่าไม่สามารถลงได้

2. SPEC มันมันบอกว่าต้องติดตังลยเครื่อง Windows 2000 Server เท่านั้น แต่ผมทดสอบสามารถติดตั้งบริ Windows 2003 Server R2 ซึ่งคาดว่าน่าจะติดตั้งบน Windows 2008 Server ไม่ได้ถึงติดตั้งได้น่าจะติดตั้ง MSDE หรือ MSSQL2000 ไม่ได้