นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องน่ารู้จากเครื่องสำรองไฟ

Ico48
Baby (Recent Activities)
11 April 2013 10:35
#86539

ดีมากน้อง "ตั้งใจทำ + ความอดทน" โดยเฉพาะคำหลัง พี่ก็ยึดอันนี้แหละ