นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขียนอะไรใน "Share"

Ico48

เขียนบันทึกเป็นการส่งผ่านความคิดของผู้บันทึกสู่ผู้อ่าน ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องชอบ (ก็ได้)

คนรักการอ่าน คนรักการเขียน ต้องหาเรื่องมาเขียน ไม่ใช่เขียนเพื่อหาเรื่อง

อิอิอิ

ท่านท้าวฯ นิ หรอยจริง ๆ

อยากเขียนให้ได้เหมือนท้าวฯ จังนิ

ผมตามมาอ่านบันทึกของท่าท้าวฯ เพราะผมสนใจแง่มุม (มอง/ คิด) ของท้าวฯ ไม่ใช่ ตามมาเพราะท้าวฯ เป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวเที่ยงบ่อย ๆ (ที่จริงไม่ได้เลี้ยง) หรือเป็นเพื่อนวงน้ำชา

แต่บางทีก็ตามมางวนท้าวฯ น่ะ

คิคิคิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: เขียนอะไรใน "Share"