นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขียนอะไรใน "Share"

Ico48

อ๋อ อย่างนี้นี่เอง

ตามมา งวน ระวังโดนของนะ "ของแท้จากเมืองตรัง"

ขลังสุด ๆ

ท้าวคนนี้ อีโก้ สูงนะจะบอกให้ไท่พอใจอะไรก็ "ลาออก"

ลาออก ลาออก ไม่ทำ ไม่เอา ไม่เอาแล้ว อิ...อิ...

แต่เขาไม่ให้ออก

เนื้อหาเต็ม: เขียนอะไรใน "Share"