นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขียนอะไรใน "Share"

Ico48

เขียนเพราะอยากจะเขียน

เขียนเพราะอยากเก็บความทรงจำดีๆไว้

เขียนเพราะอย่าให้เพื่อนผิดเหมือนเรา

เขียนเพราะได้เพื่อนรอบข้างแบบมิตร

เขียนเพราะอยากแบ่งปันในสิ่งดีๆ

ฯลฯ แล้วละท้าวแชร์

เนื้อหาเต็ม: เขียนอะไรใน "Share"