นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดูแลลูกค้าใช้เครื่องมือด้วยตนเอง: no limit

Ico48

กินข้าวต้องมีลิมิตเช่นกันนะครับ

อิอิอิ

@ หนูณิชน์ จะเข้ากลุ่ม "ไหวตัวทัน" กับลุงขุมแล้วหรือ

อิอิอิ

เราเอง