นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 The Last Diary.....form NooNit

Ico48

ชีวิตก็เป็นเยี่ยงนี้

ที่พบพานเพราะมีวาสนาต่อกัน

ที่พรากจากเพราะหมดบุญหมดกรรมที่เคยทำร่วมกันมา

จะอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่าการที่พบแล้ว อยู่ร่วมแล้วปฏิบัติต่อกันอย่างไรต่างหาก

สร้างบุญร่วมกัน สร้างกรรมร่วมกัน หรือจะให้อภัย อโหสิกรรมต่อกัน

ชีวิตที่เป็นสุขเพราะการที่เรามองรอบตัว มองเข้าไปในตัว ลด ละ วาง สิ่งที่เป็นตัวเรา เข้าอกเข้าใจผู้อื่นเหมือนที่เราพยายามให้ผู้อื่นเข้าใจเรา

สุขทุกข์อยู่ที่เราเลือกครับ ไม่มีที่ไหนที่มีแต่ความสุขหรือไม่มีที่ไหนมีแต่ความทุกข์ เพราะทั้งสองอย่างขึ้นกับการมอง การคิด การกระทำของเราเอง

ไม่มีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าการชนะใจตัวเอง

พูดง่าย ทำยาก แต่เกิดเป็นคนก็ต้องพยายาม

ปัญหาสอนให้เราเติบโต โตอย่างไรอยู่ที่เราอยากจะโต

สิ่งที่ดีเก็บเอาไว้ในใจจารึกใส่หินผา สิ่งไม่ดี ไม่ถูกใจปล่อยทิ้งไปในสายลม จำรึกไว้ในผืนทราย

แล้วพบกัน

อิอิอิ

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: The Last Diary.....form NooNit