นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประชาสัมพันธ์ 5ส.สนอ.

Ico48

ตามไปอ่านมาแล้วค่ะ

ขอบคุณนะคะ

เนื้อหาเต็ม: ประชาสัมพันธ์ 5ส.สนอ.