นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อุดมการณ์การทำงานของผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี (1 )

Ico48
  •  ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยค่ะ
  • ชอบข้อคิดจากการทำงานเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นมาทำอย่างไร โดยใช้ "ความสงบ สยบความเคลื่อนไหว"